TKC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Bổ sung)


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284119/tkc-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-bo-sung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *