TL4: Đinh Văn Vân – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật – đăng ký mua 1.100.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Vân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
– Mã chứng khoán: TL4
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 661.069 CP (tỷ lệ 4,51%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.100.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *