TLH: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283920/tlh-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *