TMS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư New ASIA

CTCP Đầu tư New ASIA báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Transimex như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312722/tms-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-dau-tu-new-asia.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *