TNH: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán và giấy ĐKKD lần thứ 8

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán và giấy ĐKKD lần thứ 8 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313398/tnh-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-va-giay-dkkd-lan-thu-8.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *