TNW: Quyết định phê duyệt phương án giá nước sạch và giá bán nước sạch sinh hoạt


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283887/tnw-quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-gia-nuoc-sach-va-gia-ban-nuoc-sach-sinh-hoat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *