TPB: Nghị quyết HĐQT về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho Ông Bùi Quang Ngọc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho Ông Bùi Quang Ngọc như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313552/tpb-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-tai-cap-han-muc-tin-dung-cho-ong-bui-quang-ngoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *