TPB: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313553/tpb-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *