TPC: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313001/tpc-thong-bao-don-tu-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *