TPC: Thông báo thay đổi người nội bộ Thành viên BKS

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo  thay đổi người nội bộ  Thành viên BKS như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313075/tpc-thong-bao-thay-doi-nguoi-noi-bo-thanh-vien-bks.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *