TTF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐ nội bộ Mai Hữu Tín

Mai Hữu Tín thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐ nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283592/ttf-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-cd-noi-bo-mai-huu-tin.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *