TV2: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283532/tv2-bao-cao-ket-qua-dot-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-nam-2021.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *