TV2: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283921/tv2-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-ket-qua-phat-hanh-va-niem-yet-bo-sung-co-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *