TV6: Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hùng Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: TV6
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.000 CP (tỷ lệ 3,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 105.000 CP (tỷ lệ 3,5%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được thỏa thuận
– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/08/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 28/09/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *