TV6: Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 105.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hùng Cường
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: TV6
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.000 CP (tỷ lệ 3,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *