USC: Chấm dứt hiệu lực thi hành xử lý hành chính về quản lý thuế


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301053/usc-cham-dut-hieu-luc-thi-hanh-xu-ly-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *