VAF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313095/vaf-thong-bao-ky-ket-hop-dong-kiem-toan-bctc-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *