VCB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300859/vcb-thong-bao-ngay-dkcc-to-chuc-dhdcd-bat-thuong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *