VDN: Ông Nguyễn Thành An – Giám đốc điều hành đăng ký mua 7.400 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301117/vdn-ong-nguyen-thanh-an-giam-doc-dieu-hanh-dang-ky-mua-7-400-co-phieu-tu-ngay-23-12-2022-den-30-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *