VDN: Ông Phạm Vũ Bằng – Giám đốc điều hành đăng ký mua 8.800 cổ phiếu từ ngày 21/12/2022 đến ngày 30/12/2022


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300659/vdn-ong-pham-vu-bang-giam-doc-dieu-hanh-dang-ky-mua-8-800-co-phieu-tu-ngay-21-12-2022-den-ngay-30-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *