VDS: Nghị quyết HĐQT đề nghị Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai cấp hạn mức tín dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo nghị quyết HĐQT đề nghị Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai cấp hạn mức tín dụng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283233/vds-nghi-quyet-hdqt-de-nghi-vietcombank-chi-nhanh-hoang-mai-cap-han-muc-tin-dung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *