VDS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã CK: VDS) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312726/vds-thong-bao-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dhcd-thuong-nien-nam-tai-chinh-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *