VFG: CBTT về việc khắc phục diện kiểm soát do có ý kiến ngoại trừ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam CBTT về việc khắc phục diện kiểm soát do có ý kiến ngoại trừ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313361/vfg-cbtt-ve-viec-khac-phuc-dien-kiem-soat-do-co-y-kien-ngoai-tru.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *