VFG: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312712/vfg-thong-bao-ngay-dkcc-chot-danh-sach-co-dong-de-chi-tra-co-tuc-dot-2-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *