VHC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bêncó liên quan

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bêncó liên quan như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312713/vhc-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-giao-dich-voi-benco-lien-quan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *