VHE: Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT – đã mua 1.000.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Tiến Vinh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: VHE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.070.000 CP (tỷ lệ 3,23%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.070.000 CP (tỷ lệ 6,25%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313233/vhe-bui-tien-vinh-chu-tich-hdqt-da-mua-1-000-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *