VIB: Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và điều lệ công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và điều lệ công ty như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283516/vib-nghi-quyet-bien-ban-kiem-phieu-dhdcd-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-dieu-le-cong-ty.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *