Viet Capital Bank thu được 456 tỷ đồng lãi trước thuế 2022, tăng 46%

Viet Capital Bank thu được 456 tỷ đồng lãi trước thuế 2022, tăng 46%

Theo BCTC hợp nhất quý 4 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) thu được hơn 456 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022, tăng 46% so với năm trước, nhờ giảm 39% chi phí dự phòng rủi ro.

Trong năm 2022, hầu hết hoạt động kinh doanh của BVB đều tăng trưởng so với năm trước. Hoạt động chính mang về gần 1,714 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 19%.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng. Lãi từ dịch vụ tăng 47%, thu được gần 105 tỷ đồng, nhờ tăng thu dịch vụ thanh toán. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 30%, đạt gần 43 tỷ đồng, nhờ tăng thu kinh doanh ngoại tệ giao ngay (+52%) và tăng thu công cụ phái sinh tiền tệ (gấp 4.7 lần).

Hoạt động khác thu được gần 61 tỷ đồng, tăng 16%, do tăng thu từ hoạt động hỗ trợ đại lý bảo hiểm hơn 38 tỷ đồng (+40%), thu hồi các khoản nợ đã xử lý bằng quỹ dự phòng gần 26 tỷ đồng (gấp 4.3 lần).

Trong năm, BVB trích hơn 224 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 39% so với năm trước, do đó Ngân hàng thu được hơn 456 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 46%. Như vậy, BVB hoàn thành mục tiêu 450 tỷ đồng lãi trước thuế đã đặt ra cho cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2022 của BVB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên gần 79,068 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm 31% (còn 10,213 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 10% (50,859 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 11%, đạt 50,129 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá còn 9,484 tỷ đồng, giảm 10%. Tiền gửi của các TCTD khác giảm 38% còn 8,716 tỷ đồng, trong khi đó tiền vay các TCTD khác tăng từ mức 789 tỷ đồng đầu năm lên 2,502 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BVB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tổng nợ xấu tính đến cuối năm 2022 tăng 21% so với đầu năm, ghi nhận gần 1,418 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 2.2 lần đầu năm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2.53% đầu năm lên mức 2.79%.

Chất lượng nợ vay của BVB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/viet-capital-bank-thu-duoc-456-ty-dong-lai-truoc-thue-2022-tang-46-737-1032426.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *