VIX: Giải trình nguyên nhân lỗ trên BCTC quý 4/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX giải trình nguyên nhân lỗ trên BCTC quý 4/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313086/vix-giai-trinh-nguyen-nhan-lo-tren-bctc-quy-4-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *