VIX: Quý 4 lỗ ròng 102.6 tỷ đồng, tự doanh giải ngân mạnh trong năm 2022

VIX: Quý 4 lỗ ròng 102.6 tỷ đồng, tự doanh giải ngân mạnh trong năm 2022

CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) có quý 4/2022 không mấy tích cực khi lỗ ròng tới 102.6 tỷ đồng. Cả năm, Công ty báo lãi ròng giảm 58% so với năm trước.

Theo BCTC mới công bố, quý 4/2022 là quý không mấy khả quan đối với VIX. Quý này, doanh thu hoạt động giảm 24% còn 237 tỷ đồng. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu giảm 42% còn 44.6 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm 62% còn 32 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của VIX

Mảng tự doanh kéo kết quả kinh doanh của VIX đi xuống nhiều nhất trong quý này. Cụ thể, lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) kỳ này lên tới 334 tỷ đồng, gấp hơn 7.3 lần cùng kỳ. Trong khi đó, lãi tài sản FVTPL chỉ ở mức gần 155 tỷ đồng. Chi phí tự doanh tăng 60% lên 10 tỷ đồng. Từ đó, tự doanh của Công ty lỗ gần 190 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, VIX lỗ ròng 102.6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 161.6 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu hoạt động của VIX giảm tới 24%, về còn gần 1.2 ngàn tỷ đồng. Lãi tài sản FVTPL, doanh thu từ môi giới và cho vay chiếm chủ yếu trong cơ cấu doanh thu hoạt động của Công ty. Cả năm 2022, mảng tự doanh của VIX lãi gần 103 tỷ đồng, giảm 83% so với năm trước. Dư nợ cho vay giảm 40% so với đầu năm còn gần 1.8 ngàn tỷ đồng.

Chịu ảnh hưởng mạnh từ tự doanh, lãi ròng của Công ty chỉ đạt hơn 321 tỷ đồng, giảm 58%.

Tự doanh mạnh tay giải ngân trong năm 2022

Tới cuối năm (31/12/2022), tổng tài sản của VIX đạt hơn 8.1 ngàn tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Trong năm, VIX đã thực hiện tăng vốn hơn gấp đôi, từ 2,745 tỷ đồng lên hơn 5,821 tỷ đồng. Số dư tiền mặt vào thời điểm cuối năm ở mức gần 1.4 ngàn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với 80.4 tỷ đồng đầu năm.

Giá trị tài sản FVTPL của Công ty cũng tăng mạnh từ 1.6 ngàn tỷ đồng lên gần 4.9 ngàn tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục với giá trị 2.5 ngàn tỷ đồng và hơn 1.7 ngàn tỷ đồng, gấp 4 lần và gần 2 lần đầu năm. Công ty cũng giải ngân mạnh vào cổ phiếu chưa niêm yết, giá trị nắm giữ tăng từ 13.43 tỷ đồng lên 672.2 tỷ đồng.

Ở thời điểm 31/12, Công ty ghi lỗ 28.6 với danh mục này.

Thuyết minh danh mục FVTPL của VIX tại thời điểm 31/12/2022

Nguồn: BCTC quý 4/2022 của VIX

Yến Chi

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/vix-quy-4-lo-rong-1026-ty-dong-tu-doanh-giai-ngan-manh-trong-nam-2022-737-1032500.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *