VIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Dương Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Văn Tuấn

Dương Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Văn Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285194/vix-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-duong-thi-hong-hanh-va-nguyen-van-tuan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *