VIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FTG Việt Nam

Công ty Cổ phần FTG Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285201/vix-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-cong-ty-co-phan-ftg-viet-nam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *