VIX: Thông báo thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX thông báo thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283593/vix-thong-bao-thay-doi-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *