VND122013: VNDIRECT công bố bản thông tin cá nhân Trưởng ban Kiểm toán nội bộ


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283425/vnd122013-vndirect-cong-bo-ban-thong-tin-ca-nhan-truong-ban-kiem-toan-noi-bo.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *