VPB: Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Ninh Kiều

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Ninh Kiều như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283477/vpb-thong-bao-thay-doi-dia-diem-phong-giao-dich-ninh-kieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *