VRE: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022

Công ty Cổ phần Vincom Retail công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 như sau:

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312698/vre-bao-cao-tinh-hinh-thanh-toan-goc-lai-trai-phieu-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *