VRE: Thông báo lãi suất trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi 10

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo lãi suất trái phiếu cho kỳ thanh toán lãi 10 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/24/1284954/vre-thong-bao-lai-suat-trai-phieu-cho-ky-thanh-toan-lai-10.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *