VSC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312776/vsc-thong-bao-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dhcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *