VSC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300875/vsc-thong-bao-ngay-dkcc-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-lan-2-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *