VSH: CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312810/vsh-cbtt-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *