VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 2, 3

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 2, 3 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283194/vsh-ket-qua-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-dot-2-3.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *