VSI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 04/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 04/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1312957/vsi-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-tren-bctc-quy-04-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *