VSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283954/vsi-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-nhan-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2022-bang-tien-mat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *