Thiết lập thời gian cập nhật dữ liệu sẽ cho phép nhà đầu tư chỉnh được tốc độ chuyển đổi dữ liệu từ Metatrader sang Amibroker nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm tại videos dưới đây: