Chúng tôi có chế độ dành cho cộng tác viên với các sản phẩm dịch vụ Forex, hàng hóa phái sinh… của chúng tôi, khi hợp tác với chúng tôi mỗi sản phẩm bán ra cộng tác viên sẽ được hưởng 50% tiền hoa hồng, và những năm tiếp theo thi khách hàng gia hạn thì vẫn được hưởng 50%.

Sản phẩm dành cho cộng tác viên

Hiện nay chúng tôi mới chỉ có sản phẩm phần mềm cập nhật dữ liệu Forex cho Amibroker có dành cho cộng tác viên.

Quyền lợi cộng tác viên nhận được

Quyền lợi của cộng tác viên khi bán được một sản phẩm phần mềm sẽ nhận được 50% hoa hồng, và chúng tôi trả theo tháng, chúng tôi có hệ thống website quản trị tài khoản của cộng tác viên, khi có khách mua hàng do cộng tác viên giới thiệu sẽ có trên hệ thống và cộng tác viên có thể kiểm tra thông tin khách hàng và doanh thu của mình. Những năm tiếp theo khách hàng gia hạn sản phẩm cộng tác viên sẽ vẫn nhận được 50% hoa hồng.

Chính sách dành cho cộng tác viên
Chính sách dành cho cộng tác viên.

Nghĩa vụ của cộng tác viên

Công tác viên có nghĩa vụ hỗ trợ khách hàng gia hạn, khi khách hàng chuyển khoản hoặc thanh toán qua VTC Pay cộng tác viên cần yêu cầu khách hàng điền mã giới thiệu vào trong nội dung chuyển khoản. Cộng tác viên còn phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư cài đặt hoặc hỗ trợ cài đặt phần mềm qua Teamview hoặc Ultraview.