Hướng dẫn cách gia hạn Nodudo Forex Data, nhà đầu tư chuyển khoản vào một trong 5 tài khoản của chúng tôi với nội dung: ghi Email hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản của quý khách.

Videos hướng dẫn cách gia hạn phần mềm lấy dữ liệu từ MT4 và MT5 cho Amibroker

Hướng dẫn cách gia hạn Nodudo Forex Data

– Quý khách chuyển khoản vào một trong 5 tài khoản ngân hàng của chúng tôi với số tiền 499.000 VNĐ/ 1 năm. Xin lưu ý nội dung chuyển khoản nhà đầu tư có thể điền Email hoặc số điện thoại của quý khách:

  • VIETCOMBANK: 0011004336379 – chi nhánh Vietcombank Hội sở chính – Hà Nội, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
  • ACB: 399188888 – chi nhánh ACB Trần Quốc Hoàn – Hà Nội, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
  • VIETINBANK: 103005261967 – chi nhánh Vietinbank Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
  • BIDV: 19910000663137 – chi nhánh BIDV Hồng Hà – Hà Nội, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
  • VP BANK: 165696751 – chi nhánh VP BANK Đông Đô – Hà Nội, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
  • MB BANK: 003099188888 – MB Bank Yên Lạc – Vĩnh Phúc, chủ tài khoản Nguyễn Đức Đông.
Hướng dẫn cách gia hạn Nodudo Forex Data phần mềm lấy dữ liệu forex chứng khoán mỹ phái sinh hàng hóa từ MT4 và MT5 cho Amibroker
Hướng dẫn cách gia hạn Nodudo Forex Data phần mềm lấy dữ liệu forex chứng khoán mỹ phái sinh hàng hóa từ MT4 và MT5 cho Amibroker

– Sau khi chuyển khoản xong chúng tôi sẽ sớm gia hạn phần mềm cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ Siêu Thị Tài Chính Nodudo: