Xin chào quý nhà đầu tư!, trong phần này tôi sẽ hướng dẫn về cách thiết lập lại dữ liệu Intraday trên Nodudo Forex Data cho nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể theo dõi videos chúng tôi hướng dẫn dưới đây hoặc nội dung trong bài viết này.

Videos cách thiết lập dữ liệu Intraday trên Nodudo Forex Data

Trong phiên bản mới nhất hiện nay, Nodudo Forex Data đã cho phép lựa chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu và loại khung thời gian muốn lấy dữ liệu:

  • Phần ô số là thời gian lấy dữ liệu lịch sử, ví dụ mặc định khung 1 phút, 5 phút là 3 ngày lịch sử giao dịch gần nhất. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm số ở khung thời gian đó, nhưng theo khuyến nghị của chúng tôi khung thời gian 1 phút, 5 phút dữ liệu cực lớn và độ nhiễu khi nhà đầu tư trade cũng cao, khuyến nghị nên chơi khung cao hơn là khung 15 phút trở lên sẽ phù hợp hơn.
  • Phần tích khung thời gian cho phép nhà đầu tư có thể loại bỏ hoặc thêm khung thời gian theo ý muốn, nếu bỏ tick thì Nodudo Forex Data sẽ không load dữ liệu lịch sử của khung thời gian đó.

Nhà đầu tư chơi chứng khoán cũng có thể tham khảo thêm phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán cho Amibroker tốt nhất hiện nay của IFT LIVE DATA: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách thiết lập dữ liệu Intraday trên Nodudo Forex Data, ngoài ra nhà đầu tư có thể xem thêm hướng dẫn cách sử dụng Nodudo Forex Data. Mọi thắc mắc hoặc hỗ trợ nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0372.095.129