Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm cập nhật và lấy dữ liệu Forex, chứng khoán Mỹ, Bitcoin, phái sinh hàng hóa… cho Amibroker. Nhà đầu tư lưu ý trong trang này tôi sẽ để tất cả hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data, các lỗi phát sinh khi chúng ta sử dụng phần mềm này.

I. Hướng dẫn tổng quan cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data.

Nhà đầu tư lưu ý xem videos tổng quan này đầu tiên sau đó chúng ta mới bắt đầu cài đặt hoặc tham khảo các lỗi khác mà chúng tôi có để trên trang này:

 • Download phần mềm lấy và cập nhật dữ liệu từ Metatrader sang Amibroker Nodudo Forex Data: Tại Đây.
 • Đăng ký tài khoản Nodudo Forex Data: Tại Đây.
 • Room hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm Tại Đây.
 • Gia hạn tài khoản tại đây: Tại Đây.

Cách sử dụng tổng quan của Nodudo Forex Data

II. Hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data

Với Metatrader 4 nhà đầu có thể xem videos hướng dẫn cách cài đặt tại đây hướng dẫn cách cài đặt phần mềm lấy dữ liệu từ MT4 Cho Amibroker.

Với Metatrader 5 nhà đầu có thể xem videos hướng dẫn cách cài đặt tại đây hướng dẫn cách cài phần mềm cập nhật dữ liệu Forex cho Amibroker từ MT5.

Videos cách cài đặt phần mềm lấy và cập nhật dữ liệu Forex, Bitcoin… từ MT5, MT4 sang Amibroker

Cách xem đa khung thời gian trên Amibroker khi sử dụng Nodudo Forex Data:

Videos hướng dẫn cách xem đa khung thời gian trên Nodudo Forex Data

III. Những lưu ý về cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data

Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng phần mềm lấy dữ liệu Forex, Bitcoin từ Metatrader sang Amibroker Nodudo Forex Data, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách sử dụng phần mềm:

 • Cách update phần mềm Nodudo Forex Data: Tại Đây.
 • Cách thêm sửa xóa mã Forex, phái sinh hàng hóa… khi sử dụng NFD: Tại Đây.
 • Cách ẩn mã không sử dụng nữa trong Metatrader khi sử dụng NFD: Tại Đây
 • Cách khởi tạo lại dữ liệu NFD: Tại Đây.
 • Cách xem nhiều khung thời gian cùng một lúc trên Amibroker: Tại Đây
 • Lượng mã tối ưu nhất để nạp vào Amibroker bằng phần mềm Nodudo Forex Data: Tại Đây.
 • Cách gỡ hoặc xóa hoàn toàn phần mềm Nodudo Forex Data xem videos: Tại Đây
 • Cách reset SQL Sever chiếm bộ nhớ ram lớn khi sử dụng Nodudo Forex Data: Tại Đây
 • Giới thiệu về tab trợ giúp trên Nodudo Forex Data Tại đây.

IV. Những lỗi thường gặp khi không biết cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data

Những lỗi thường gặp khi không đúng cách sử dụng phần mềm nodudo Forex data, chúng tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cách tránh gặp phải các lỗi này.

 • Lỗi thiếu nến (đồ thị) khi xài NFD: Tại Đây.
 • Lỗi không cập nhật dữ liệu EOD:: Tại Đây
 • Lỗi xảy nếu cài nhiều Scripts của NFD cho Metatrader: Tại Đây.
 • Lỗi cài đặt SQL khi cài đặt phần mềm Nodudo Forex Data: Tại Đây.
 • Lỗi không lấy đủ dữ liệu từ Metatrader sang Amibroker nguyên nhân và cách khắc phục: Tại Đây
 • Khắc phục lỗi cannot open connection dll khi sử dụng Nodudo Forex Data: Tại Đây

Trên đây là cẩm nang cách sử dụng phần mềm Nodudo Forex Data. Nhà đầu tư nếu như vẫn còn chưa hiểu hoặc thắc mắc về phần mềm có thể liên hệ với chúng tôi tại đây: