Phần trợ giúp trên phần mềm Nodudo Forex Data giúp nhà đầu tư có thể thiết lập lại dữ liệu cần thiết cho Amibroker của mình. Trong bài viết tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng tab trợ giúp trên Nodudo Forex Data.

Videos cách sử dụng tab trợ giúp trên Nodudo Forex Data

1. Chức năng của thiết lập lại dữ liệu INTRADAY và EOD

Chức năng của phần này giúp thiết lập là dữ liệu và lấy lại dữ liệu lịch sử cho Amibroker gồm:

  • Nếu chức năng “cập nhật” lấy dữ liệu không đủ hoặc không chính xác. Khi sử dụng nó sẽ giúp dữ liệu chính xác và khớp với bên Metatrader.
  • Lấy lại lịch sử cần thiết để phân tích, đặc biệt với lần đầu sử dụng thì cần phải dùng chức năng này, chức năng này cho phép khoảng thời gian data lịch sử nhà đầu tư cần lấy. Nhà đầu tư có thể xem thêm videos cách thiết lập dữ liệu Intraday trên Nodudo Forex Data

Có thể nhà đầu tư quan tâm tới phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán cho Amibroker IFT LIVE DATA, đây là phần mềm có giá thành rẻ nhất hiện nay, nhà đầu tư có thể tham khảo dữ liệu chứng khoán cho Amibroker.

2. Chức năng của Update, xóa dữ liệu, Clean trên Nodudo Forex Data

Chức năng của phần này sẽ giúp nhà đầu tư update và xóa dữ liệu cũ rồi khởi tạo dữ liệu mới trên Nodudo Forex Data. Chức năng này gồm:

  • Update sẽ giúp nhà đầu tư cập nhật phiên bản mới nhất trên Nodudo Forex Data. Xem thêm cách update phiên bản mới.
  • Xóa hết dữ liệu giúp xóa toàn bộ dữ liệu lịch sử tải được từ Metatrader sang Amibroker, chức năng này giúp chúng ta thêm bớt các mã. Cách thêm bớt mã trên Nodudo Forex Data
  • Clean giúp tốc độ tải dữ liệu nhanh hơn, thường sử dụng chức năng này khoảng 1 tháng 1 lần, sẽ giúp phần mềm tăng tốc độ.

3. Kết luận cách sử dụng tab trợ giúp trên Nodudo Forex Data

Trên đây tôi đã chia sẻ cách sử dụng tab trợ giúp trên Nodudo Forex Data, nhà đầu tư có thể xem thêm hướng dẫn cách sử dụng phần mềm cập nhật dữ liệu Forex, Bitcoin cho Amibroker tại đây. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các sản phẩm khá như phần mềm báo mua bán Forex, khóa học Forex Bitcoin… nhà đầu tư có thể truy cập website nodudo.com để biết thêm chi tiết.